Tag Archives: آبیاری قطره ای

18ژانویه/19

سیستم تزریق کود شبکه آبیاری

        سیستم تزریق کود شبکه آبیاری در واحد R&D شرکت الماس جنوب با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته CFD طراحی و ساخته شده و با کمک   روش میکروجت نوسانی،بیشتر…

23نوامبر/17

فیلتر دیسکی آزود AZUD اسپانیا

    شرکت الماس جنوب ،  فیلترهای دیسکی آزود (AZUD) اسپانیا را با قیمت مناسب عرضه می کند.

09نوامبر/17

فروش فیلتر دیسکی جیمتن jimten اسپانیا

شرکت الماس جنوب در ادامه ی فعالیتهای بازرگانی فیلترهای دیسکی جیمتن اسپانیا را با قیمت مناسب عرضه می کند.