Tag Archives: خشکبار

۰۲دی/۹۴
Untitled

دستگاه همزن خشک کن

این دستگاه  مناسب جهت همزدن انواع خشکبار از جمله پسته -در هنگام خشک شدن در خشک کن های افقی می باشد .