گروه صنعتی الماس جنوب

گروه صنعتی الماس جنوب ازسال 1393 با هدف کمک به رفع مشکلات موجود در بخش های معدنی و صنعتی…

معرفی شرکت

اورهال و تعمیرات اساسی

بازرگانی

پیمانکار شرکت های بزرگ معدنــکاری از جمله صنـــایع ملـــی مس ایران، معـــدنکاری اولنگ،آریانـاران کاشــی فخار،کاشــی برلیان،کاشــی دریـن سرام و ســایر شـرکت های دولتـی و خصوصـی بـزرگ در ایــران

تعمیر و اورهال

بازرگانی

واردکننده کلیه قطعات یدکی موتورهای کامینز

قطعات یدکی موتورهای کامینز
قطعات یدکی موتورهای کامینز
قطعات یدکی موتورهای کامینز
قطعات یدکی موتورهای کامینز

واردکننده کلیه قطعات اصلی کاترپیلار

واردکننده کلیه قطعات اصلی کاترپیلار
واردکننده کلیه قطعات اصلی کاترپیلار
واردکننده کلیه قطعات اصلی کاترپیلار

واردکننده کلیه بیرینگ ها

واردکننده کلیه بیرینگ ها
واردکننده کلیه بیرینگ ها

عاملیت فروش الکترود و سیم جوش های ایساب، آما و میکا

عاملیت فروش الکترود و سیم جوش های ایساب، آما و میکا
عاملیت فروش الکترود و سیم جوش های ایساب، آما و میکا
عاملیت فروش الکترود و سیم جوش های ایساب، آما و میکا

واردکننده قطعات اصلی پرکینز انگلیس و کوباتو ژاپن

واردکننده قطعات اصلی پرکینز انگلیس و کوباتو ژاپن
واردکننده قطعات اصلی پرکینز انگلیس و کوباتو ژاپن
واردکننده قطعات اصلی پرکینز انگلیس و کوباتو ژاپن
واردکننده قطعات اصلی پرکینز انگلیس و کوباتو ژاپن

واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP

واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP
واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP
واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP
واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP
واردکننده انواع برندهای افترمارکت مانند: FP Diesel - world Gasket - ITR - KMP - CTP

واردکننده فیلتر دونالدسون و فیلیتگارد آمریکا

واردکننده فیلتر دونالدسون و فیلیتگارد آمریکا
واردکننده فیلتر دونالدسون و فیلیتگارد آمریکا

تعمیر و اورهال

JONOOB

ALMAS

INDUSTRIAL GROUP

تعمیر و اورهال

JONOOB

ALMAS

INDUSTRIAL GROUP

اخبار و مقالات

فیلم معرفی محصولات